Andelshavere i DFP

DFP er et andelsselskab og ejes af 92 varmeværker.

 

Den samlede oversigt over andelshaverne pr. 08 januar 2019 kan ses her.

 


at kunne fortælle om endnu et idriftsat varmepumpeanlæg


Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma