Andelshavere i DFP

DFP er et andelsselskab og ejes af 85 varmeværker.

 

Den samlede oversigt over andelshaverne pr. 22. maj 2017 kan ses her.

 

Er du klar til den nye LER-lov?

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma