Andelshavere i DFP

DFP er et andelsselskab og ejes af 90 varmeværker.

 

Den samlede oversigt over andelshaverne pr. 04 april 2018 kan ses her.

 


Et døgn med vamepumper

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma