Andelshavere i DFP

DFP er et andelsselskab og ejes af 92 varmeværker.

 

Den samlede oversigt over andelshaverne pr. 08 januar 2019 kan ses her.

 


Transmissionsledning


Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma