Andelshavere i DFP

DFP er et andelsselskab og ejes af 85 varmeværker.

 

Den samlede oversigt over andelshaverne pr. 22. maj 2017 kan ses her.

 

Torsdag den 27. april 2017 blev  DFP generalforsamling afholdt.

 

Referat af generalforsamlingen i DFP 2017 kan hentes her.

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma