Baggrund

Alle net- og distributionsselskaberne inden for el, fjernvarme og naturgas er gennem aftalen af 13. november 2012 forpligtet til årligt at realisere en række energibesparelser, som skal indberettes til Energistyrelsen. Olieselskaberne er omfattet af aftalen på frivillig basis.


DFP har på energispareområdet ydet net- og distributionsselskaber service siden januar 2010, hvor aftale af 20. november 2009 trådte i kraft. Vores primære kunder er fjernvarmeværker, men også El-, Naturgas- og Olieselskaber har gjort brug af DPF’s ekspertise i forbindelse med kvalitetssikring og auditering af energispareindsatsen.


I år 2010-2012 har DFP lavet ekstern audit for i alt 160 net- og distributions- selskaber på tværs af energibranchen, hvilket gør DFP til et af de selskaber med størst erfaring inden for audit og kvalitetssikring af energibesparelser.

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma