Bestyrelsen for selskabet består af:

 Carl Hellmers    Direktør, Fredericia Fjernvarme (formand)
 Søren Gertsen Direktør, Grenaa Varmeværk (næstformand)
 Karsten Godiksen Direktør, Ringe Fjernvarme
 Tage Meltofte Direktør, Skive Fjernvarme
 Kim Mortensen Direktør, Dansk Fjernvarme
 Erik Nørregaard

 Direktør, Foreningen Danske Kraftvarmeværker

 Allan Pedersen Driftsleder, Haslev Fjernvarme

 

DFP byder 2 nye andelshavere velkommen i DFP.
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma