DFP - Om DFP - Bestyrelse

Bestyrelsen for selskabet består af:

 Carl Hellmers    Direktør, Fredericia Fjernvarme (formand)
 Søren Gertsen Direktør, Grenaa Varmeværk (næstformand)
 Karsten Godiksen Direktør, Ringe Fjernvarme
 Lars M. Bjørnkjær Direktør, Kjellerup Fjernvarme
 Henrik Rohde Driftschef, Høng Varmeværk
 Erik Nørregaard

 Direktør, Foreningen Danske Kraftvarmeværker

 Allan Pedersen Driftsleder, Haslev Fjernvarme

 

at kunne fortælle om endnu et idriftsat varmepumpeanlæg


Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . Fax 75 56 66 17
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma