Hvor er I på vej hen?

Mere grøn fjernvarme - og større energibesparelser

 

Politisk er der høje krav og forventninger til fjernvarmen. Effektiviseringskrav og krav om energibesparelser er nogle af de udfordringer fjernvarmebranchen bliver mødt med fra politisk side.

 

I de kommende år bliver kravene til værkernes effektivitet skærpet, samtidig med at der er et ønske om, at fjernvarmen skal gå forrest i den grønne omstilling.


Så allerede nu ligger der nogle bundne og udfordrende opgaver på jeres bord. Dem vil vi gerne hjælpe med at løse. 

 

Få alle de store tanker på bordet


Målene er fælles, men midlerne er forskellige fra varmeværk til varmeværk. Derfor vil vi gerne invitere jer til en nærmere drøftelse af, hvordan I kan leve op til de politiske krav - og samtidig sikre en stabil og lønsom varmeproduktion. 


Energibesparelser

Ekstern audit og generelle rådgivningsaktiviteter


Kontakt Morten Søgaard Nielsen på 7630 8019 eller 

Brian Puggaard Thomsen på 7630 8867Lad os lægge en plan
  • Hvilke grønne energikilder er mulige for jeres værk?
  • Hvilke løsninger er samfundsøkonomisk attraktive?
  • Hvilke initiativer kan realisere de skærpede energisparemål?
  • Hvilke scenarier giver størst effekt pr. investeret krone?
  • Hvordan indvirker investeringerne på værkets økonomi nu og på lang sigt?
  • Hvilke muligheder har I for finansiering?
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma