Hjælp til kvalitetssikring/intern audit

Et typisk eksempel: DFP kontaktes af et fjernvarmeselskab omkring kvalitetssikring af energibesparelser, samt hvorledes dette rent praktisk gøres. Vi aftaler et besøg hos det pågældende selskab, og i fællesskab gennemgår og kvalitetssikrer vi et udpluk af energibesparelserne. Selskabet er efter besøget i stand til at kvalitetssikre de resterende energisparesager.

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma