Intern og ekstern audit

Net- og distributionsselskaberne skal årligt foretage audit af selskabets energispareindsats. Hvert andet år skal audit foretages af ekstern auditor. I de øvrige år kan audit udføres internt. Der skal foreligge en rapport, for den gennemførte audit. Ønsker du tilbud på denne ydelse, kan du kontakte Morten Søgaard Nielsen msn@dfp.dk

at kunne fortælle om endnu et idriftsat varmepumpeanlæg


Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma