Kvalitetssikring

Som en del af arbejdet med energibesparelser er net- og distributionsselskaberne forpligtet til årligt at foretage en kvalitetssikring af de realiserede energibesparelser, der er indberettet til Energistyrelsen.


Selskaberne skal gennem kvalitetssikring kontrollere, at dokumentationen er retvisende og opfylder alle krav jf. aftale af 13. november 2012.

 

 • Energibesparelsen er opgjort korrekt efter gældende standardværdier, og at der ved specifikke opgørelser er en fagligt velbegrundet opgørelse.
 • Energibesparelsen kan defineres som en energibesparelse i aftalens forstand.
 • Selskabet har været involveret direkte, finansielt eller gennem tredje part, før besparelsen er realiseret.
 • Selskabet har opnået indberetningsretten.
 • Energibesparelserne er realiseret og korrekt dokumenteret.
 • Energibesparelserne er indberettet korrekt.
 • Dokumentationen af ubrudt aftalekæde fra slutbruger til net- og distri-
  butionsselskab inkl. aktører
 • Aktører, der agerer på netselskabets vegne, efterlever aftalens krav.
 • Eventuelle fejl i forbindelse med enkeltsager eller det pågældende selskabs procedurer, som led i opfyldelsen af aftalen og bekendtgørelsen, korrigeres.
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma