1 år med sol i Grenaa

21-04-2015

Grenaa Varmeværk har netop holdt 1 års aflevering på solvarmeanlægget. Anlægget har på alle områder levet op til forventningerne.

Anlægget har i perioden fra idriftsættelsen, medio marts 2014, og frem til 31. december 2014 leveret 5.337 MWh til fjernvarmenettet.

 
Anlægget er på 12.000 m2 og med en akkumuleringstank på 2.000 m3.


Som supplement til solvarmeanlægget er etableret et solcelleanlæg som blev idriftsat 23. maj 2014. Solcelleanlægget har siden leveret i alt 11.072 KWh, hvoraf 941 er solgt til el-nettet og resten er udnyttet internt på anlægget.


For yderligere oplysninger kontakt projektchef Henrik Andersen på tlf.: 7630 8007 eller mail: ha@dfp.dk.

DFP byder 2 nye medarbejder velkommen
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma