1MW biomasse eller?

19-05-2015
I henhold til seneste energiforlig har 50 decentrale kraftvarmeværker fået mulighed for at etablere 1 MW biomassebaseret varmeproduktion.

DFP har for en række af værkerne udarbejdet beslutningsgrundlag for etablering heraf. Beslutningsgrundlaget omfatter typisk en gennemregning af flere scenarier med forskelige brændsler eller f.eks. forsyning fra naboværk.


Anlægspris, kapitalomkostning, selskabsøkonomi og resulterende brugerøkonomi analyseres således det fremgår, hvordan investeringen vil påvirke varmeprisen for forbrugerne.


For yderligere oplysninger kontakt Per Hougaard på tlf.: 7630 8018, eller mail: per@dfp.dk.

Et døgn med vamepumper

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma