DFP - Nyheder - Ny medarbejder i DFP

Ny medarbejder i DFP

13-09-2017

Jeanette Fryhstyck Erhvervjuridisk rådgiver for Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP).

Jeanette er uddannet erhvervsjurist fra Aalborg Universitet og beskæftiger sig hovedsageligt med udbudsområdet og persondataforordningen, med det formål at øge kvaliteten i det daglige arbejde for DFP.
 

Arbejdsmæssigt håndterer Jeanette juridiske perspektiver, som kan styrke vores opgaver og løsningen heraf inden det sendes ud til kunden. Ved at inddrage de juridiske problemstillinger allerede i planlægningsfasen, spares mange ressourcer, da vi kan imødekomme evt. uoverensstemmelser i dokumenterne, evt. konflikter, samt sikre at vi får undersøgt de lovkrav, der er gældende for arbejdsområdet, hvorved vi kan minimere vores udgifter til eksterne advokatkontorer. Vores arbejde kommer således herved længere ned i den lovmæssige materie, for så vidt angår lovkravene til et givent projekt.

Løsningen vil altid være vejledende, men giver projektlederen det bedste grundlag for at træffe beslutning om, hvilken løsning der skal vælges, samt hvad der videre skal ske. Er der tale om særlige spørgsmål vil vi dog fortsat benytte os af nye som gamle eksisterende samarbejdspartnere, herunder vores revisor og eksterne advokater.

 

Jeanette er underlagt vores sædvanlige rådgivningsansvar for ikke-advokater og vil varetage sin opgave i henhold til gældende lovgivning herom, herunder: 

  • Lov om juridisk rådgivning
  • Bekendtgørelse om god skik ved juridisk rådgivning. 

Jeanette er ikke advokat eller revisor, men hun kan assistere ved situationer, hvor der skal inddrages en advokat.

Kontraktmæssigt indgår vi altid en skriftlig aftale med vores kunder, hvori omfanget af og grænserne for vores rådgivning fremgår, herunder hvor det fremgår, at vi er dækket af en ansvarsforsikring, samt præsenterer rådgivers uddannelsesmæssige baggrund og timepris og/eller totalpris.

 


 web 1200-20171012-7869


 


 


 


 


 

Et døgn med vamepumper

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . Fax 75 56 66 17
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma