Per Hougaard som konstitueret direktør.

22-11-2017

Per Hougaard som direktør

Per Hougaard indtræder som konstitueret direktør i DFP indtil en permanent løsning er fundet. 


 


 


 


 


 


 

DFP byder ny medarbejder velkommen

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma