Opgørelser af energibesparelser

DFP kan med stor ekspertise inden for fjernvarme være selskaber behjælpelig med at lave specifikke beregninger vedr.:


-  Kollektive solvarmeanlæg
-  Temperaturoptimering i fjernvarmenettet
-  Ledningsanlæg, såvel nyanlæg samt renovering
-  Konverteringer
-  Ventilationsanlæg/varmestyring
-  Isolering
-  Andre energibesparende tiltag

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma