Skjern Fjernvarme

Projekt - Spids- og reservelastkedler

 

Som et led i at optimere og varmeproduktionsanlægget har Skjern Fjernvarme ladet DFP udarbejde projektforslag for nedlæggelse af en oliecentral i Skjern bymidte og derved konvertere spids- og reservelastkapaciteten fra olie til gas.

Projektet har medført at der blev udbudt 2 komplette gaskedler med economisere på to af værkets eksisterende centraler. På én central blev der udskiftet en 5 MW gaskedel og på én anden blev en eksisterende 5 MW olie-/gaskedel suppleret med en ny gaskedel samt ny fælles skorsten.

DFP har udarbejdet projektforslag, miljøansøgning, udbudt entreprisen, kontraheret samt foretaget tilsyn i anlægsperioden.

Anlægssum: ca. 5,5 mio. kr.

 

skjern

Vidste du at:
  • DFP har 16 personer, der udeluk- kende arbejder med fjernvarme- projekter. Mød vores medarbejdere
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
DFP byder 4 nye andelshavere velkommen i DFP.
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma