Referencer

 

Høng Varmeværk - ny 7,5 MW kondenserende halmkedel + akkumuleringstank

...

Sæby Varmeværk har etableret 11.866 m² solfanger paneler. Solfangerne er opsat på traditionel fundaments blokke ved siden af varmeværket.

 

...

Der er etableret 9.988 m² solfanger ved Broager Fjernvarmeselskab i 2009. Anlægget er det første i Danmark opsat på punktfundament ca. 800 m fra værket. Anlægget kan levere ca. 21 % af væ...

Der er etableret 7.284 m² solfanger ved Tørring Kraftvarmeværk i 2009. Anlægget er opsat på traditionelle fundaments blokke ca. 600 m fra værket. Anlægget kan levere ca. 12 % af værkets s...

 Med udgangspunkt i EnergiMidts eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Tekniske l...

Med udgangspunkt i værkets eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Tekniske leveringsbe...

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma

at kunne fortælle om endnu et idriftsat varmepumpeanlæg


Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma