Referencer

 

Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse omhandler etablering af nyt 5,5 MW kondenserende fliskedelanlæg med mulighed for etablering af varmepumpe....
Revision af eksisterende miljøgodkendelse i forbindelse med etablering af nyt 4 MW halmkedelanlæg....
Miljøgodkendelsen er revideret i forbindelse med etablering af to nye 10 MW oliefyrede kedler....

Med udgangspunkt i Aars Fjernvarmes eksisterende tekniske leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – ...

Med udgangspunkt i Arden Varmeværks eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Teknis...

Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk samt nyt fliskedelanlæg med røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe....

Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. besluttede i 2013 at udskifte ca. 7.000 varmemålere og ombygge ca. 2.200 eksisterende nyere målere og samtidig etablere et komplet fjernaflæsningssystem m...

Med udgangspunkt i Ebeltoft Fjernvarmeværks eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Tekniske...

Miljøgodkendelsen omfatter godkendelse af nyt 3,6 MW halmkedelanlæg placeret i en ny varmecentral ved siden af eksisterende varmeværk....
Projektforslaget omhandler konvertering af affaldsforbrændingen i Grenaa til flisfyret biomasseværk ...
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste
Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma

DFP byder ny medarbejder velkommen

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma