Referencer

Som nævnt er vores referencer fordelt tværs af energibranchen (fjernvarme, el, naturgas og olie) dog med hovedparten inden for fjernvarme, da det er vores speciale.


Nedenstående skema viser en oversigt over de opgaver, DFP oftest løser i forbindelse med energispareindsatsen.

 

Aktivitet  Ca. antal/år
Ekstern audit  50-75
Kvalitetssikring, forud for salg/køb 35
Beregning af energibesparelser  20 større sager

 

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma