DFP - Vores ydelser - Vurderinger

Vurderinger

 

I forbindelse med sammenlægning af værker eller ved overtagelse af produktionsanlæg, der er ejet af en kommerciel operatører på markedet, bistår DFP varmeværkerne med at undersøge og værdisætte de anlæg, der skal indgå i aftaler om sammenlægning af værker, eller ved direkte køb af produktionsanlæg.


Undersøgelsen omfatter både den finansielle del og den tekniske del, således at værdien af de aktuelle anlæg kan beregnes.


DFP bistår ligeledes i værdiansættelse af ledningsnet samt vurderinger af restlevetider af ledningsnet, således at det rigtige grundlag for værkets afskrivninger kan fastlægges. Ofte er der ved værkerne regnet med væsentlig kortere afskrivningsperioder på ledningsanlæggene, end afskrivningsreglerne giver grundlag for. En tilpasning af afskrivninger på ledningsanlægget kan give plads til nye renoveringer af værkets distributionsnet.

at kunne fortælle om endnu et idriftsat varmepumpeanlæg


Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . Fax 75 56 66 17
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma