Ydelser

DFP yder bistand i forbindelse med opgørelse, kvalitetssikring og intern/ekstern audit af energibesparelser.


DFP har godt kendskab til fjernvarmeværkernes udfordring i forbindelse med energisparekravene samt de kommende forøgelser. Vi kan derfor specifikt rådgive de enkelte fjernvarmeværker om, hvordan de løser denne opgave ud fra værkets prioriteringer (besparelser ved egne forbrugere, solvarme, ledningsnet, køb, mv.)

DFP byder ny medarbejder velkommen

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma