Ydelser

DFP yder bistand i forbindelse med opgørelse, kvalitetssikring og intern/ekstern audit af energibesparelser.


DFP har godt kendskab til fjernvarmeværkernes udfordring i forbindelse med energisparekravene samt de kommende forøgelser. Vi kan derfor specifikt rådgive de enkelte fjernvarmeværker om, hvordan de løser denne opgave ud fra værkets prioriteringer (besparelser ved egne forbrugere, solvarme, ledningsnet, køb, mv.)

Torsdag den 27. april 2017 blev  DFP generalforsamling afholdt.

 

Referat af generalforsamlingen i DFP 2017 kan hentes her.

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma