DFP - Energibesparelser - Ydelser

Ydelser

DFP yder bistand i forbindelse med opgørelse, kvalitetssikring og intern/ekstern audit af energibesparelser.


DFP har godt kendskab til fjernvarmeværkernes udfordring i forbindelse med energisparekravene samt de kommende forøgelser. Vi kan derfor specifikt rådgive de enkelte fjernvarmeværker om, hvordan de løser denne opgave ud fra værkets prioriteringer (besparelser ved egne forbrugere, solvarme, ledningsnet, køb, mv.)

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . Fax 75 56 66 17
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma