Ry Varmeværk A.m.b.a. – udbud og kontrahering af ledningsanlæg til Firgårde

For Ry Varmeværk A.m.b.a er der udarbejdet udbudsmateriale for et nyt forsyningsområde, Firgårde, med efterfølgende prisindhentning, evaluering af tilbud og kontrahering af entreprenør.

Vestervig Fjernvarme - forsyning af Krik og Agger

Arbejdet med etablering af en 5 km transmissionsledning og 5 km distributionsledning til Krik og Agger er nu afsluttet.

...
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma