Idéoplæg og strategi

En typisk opgave for et varmeværk starter med et møde med driftsledelse og/eller bestyrelse, hvor den opgave, varmeværket skal have løst, defineres og rammerne for løsning af opgaven aftales.


Ved mødet kommer alle tanker på bordet, således at alle input fra bestyrelse, driftsledelse og rådgiver bliver taget i betragtning.


Der vil altid være flere veje at gå når varmeværket skal have løst en opgave, og DFP vil belyse og dokumentere de mest oplagte alternativer. Det giver varme-værket klarhed over, hvad der bedst lever op til værkets behov, og hvad der giver mest værdi for pengene.


Idéoplægget vil indeholde en beskrivelse af de tekniske løsninger ved de valgte alternativer, og vil samtidig indeholde økonomiske beregninger, der belyser selskabs- og brugerøkonomien ved de forskellige alternativer, og giver dermed bestyrelse og driftsledelse et veldokumenteret grundlag for valg af løsning.


Rådgiverbistanden udgør typisk en meget lille del af det samlede budget. Til gengæld kan den sikre værdien af jeres investering, og den kan spare jer for ubehagelige og dyre overraskelser.

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma