Persondataforordning

02-02-2018

Den Kommende Persondataforordning


I Samarbejde med Dansk Fjernvarme og DFF|EDB tilbyder DFP hjælp til implementeringen af den kommende Persondataforordning. 


Dansk Fjernvarme har i samarbejde med DFF-EDB udfærdiget en vejledning og skabeloner, som kan bruges til at få dannet et overblik og kontrol over fjernvarmeværkets dataoplysninger. 


DPF’s hjælp er en mulighed for, at få et overblik og kontrol over de data og personoplysningerne, som er i varmeværkets besiddelse. Overblikket kan hjælpe til en nemmere og forbedret indsats ved nye tiltag fra myndighederne angående den nye Persondataforordning, der træder i kraft Maj 2018. 


DFP tilbyder hjælp til udfyldelse af tilgængelige skabeloner for derved at få en bredere forståelse for persondataforordningens krav i forhold til håndteringen af oplysninger samt forbrugerens rettigheder.


Opgaveløsningen foregår trinvis og fjernvarmeværket deltager selv i udfærdigelsen af den egentlige løsning og udfyldelse af skemaerog skabeloner.  


 

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma