Varmepumpecamp

11-09-2018

Et døgn med vamepumper

Hos DFP er rådgivning om store varmepumper også en del afvores ydelser til varmeværkerne. Vi har projekteret flere store varmepumpeanlæg samt foretaget tekniske- og økonomiske analyser for værker om deres muligheder for etablering af en varmepumpe som alternativ til de traditionelle anlægstyper.
DFP har med støtte fra Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriets været medarrangør af en Varmepumpecamp, hvor 48 eksperter inden for forskellige felter fra energisektoren deltog.
Deltagerne skulle fremkomme med løsninger til hvad der skal til for at der bliver etableret flere store varmepumper i fjernvarmen ved afdækning af de barrierer, som har betydning for at varmepumperne vil blive mere udbredte.

Der blev arbejdet med og kommet med løsninger på følgende seks områder:

·        Myndighedsbehandling

·        Havvand som varmekilde

·        Synergi mellem fjernvarme og virksomheder

·        Varmepumper i de store byer

·        Hvordan får vi overskudsvarmen ind i fjernvarmen

·        Fjernvarmens rolle i den grønne omstilling

 

Løsningerne som er realiserbare og vil kunne implementeres i virkeligheden er blevet samlet i et dokument, som er afleveret til Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt(V).

Ministerens opgave er nu at bringe anbefalingerne med til Christiansborg til videre behandling.


Hos DFP er vi klar til at hjælpe med Jeres varmepumpeprojekt, yderligere oplysninger kan fås hos:


Projektchef  Jørgen Risom på tlf.: 2482 4320 eller mail: jri@dfp.dk.

Projektingeniør Kim Søgaard Clausen på tlf.: 3172 5525 eller mail: ksc@dfp.dk


2017-05-09 13.15.55 


 


 

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma