Idriftsatte og kommende varmepumper

10-02-2020
Oversigt over kendte eldrevne varmepumper i Danmark, både de som er idriftsat og de som bliver det i år.


Nedenfor ses en graf med samlet antal idriftsatte anlæg pr. år og deres samlede varmeydelse.


Den grå søjle viser prognosen for planlagte anlæg de kommende år.


Bemærk: Den kraftige stigning i 2020 skyldes at energispareaftalen ophører med udgangen af i år.


Eldrevne varmepumper i fjernvarmen fra 2003-2020.


DFP-VP_oversigt_ 2003-2020 -2

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma