Kom til netværksmøde med DFP

18-08-2021
Danmark åbner i stigende grad, og derfor vil vi gerne benytte lejligheden til atkomme ud i sommerlandet. 

Sidste år havde vi stor fornøjelse af at møde glade fjernvarmemennesker i forbindelse med vores jubilæum, derfor gentager vi i år succesen på henholdsvis Lemvig og Egtved Varmeværker. 


Vi håber, I har lyst til at komme til et par hyggelige eftermiddage, hvor vi vil berige jer med ny viden indenfor spændende emner som gaskonverteringer, udvidelse af produktionskapaciteten, driftsoptimering ud fra målerdata og meget mere. 

Som noget nyt har vi i år inviteret varmeværkerne til at fortælle lidt om deres aktuelle projekter, og om hvordan de har optimeret deres daglige drift – det vil forhåbentligt give et godt grundlag for efterfølgende dialog.


Lemvig Varmeværk har de seneste år været igennem en rivende udvikling, de har etableret store transmissionsledninger til flere nabobyer, som nu forsynes med fjernvarme fra Lemvig. Desuden har de stor erfaring med droneoverflyvninger, som de har fået godt udbytte af. 

I 2015 etablerede værket en central, hvor produktionsanlæg og administration nu er samlet under et tag. Desuden kan de kalde sig selv pionerer, når det kommer til at gøre en forskel for miljøet. I 2020 startede de nemlig et projekt op, hvor de anvendte rørskapper er fremstillet af 100 % eksternt genanvendt plast. 


Egtved Varmeværk har det seneste år haft travlt med opførelsen af en ny central. Varmeproduktionsanlægget består af en kombineret biomassekedel,hvor både flis og halm kan bruges som brændsel. Desuden er der opført en luft/vand varmepumpe.

Det nye anlæg producerer varme til værkets ca. 1000 forbrugere i samspil med solvarmeanlægget, som tilsammen gør, at Egtved Varmeværks varmeproduktion kommer et stort skridt i den rigtige retning mod en grønnere profil. 

I samarbejde med Arkikon har værket fået opført en flot ny central, som fremadrettet kommer til at udgøre basen for varmeværkets personale. 


Program

Torsdag den. 26. august på Lemvig Varmeværk

Gaskonverteringer og produktionsanlæg


Kl. 11 Velkomst ved Mogens, Direktør DFP. Indlæg ved DFP, Gaskonvertering og masterplan 

Kl.12:30 Frokost: Hotdogs, øl og vand

Kl.13:30 Indlæg ved Lemvig Varmeværk

Kl:14:00 Rundtur på værket 

Kl 14:30-15:00 Kaffe og kage


Torsdag den. 9. september på Egtved Varmeværk 

Produktionsanlæg og masterplan 


Kl. 11 Velkomst ved Mogens, Direktør DFP. Indlæg ved DFP, Gaskonvertering og masterplan 

Kl.12:30 Frokost: Hotdogs, øl og vand

Kl.13:30 Indlæg ved Egtved Varmeværk

Kl:14:00 Rundtur på værket 

Kl 14:30-15:00 Kaffe og kage


Sted: 

Torsdag den 26. august kl. 11-15: 

Lemvig Varmeværk 

Vestavej 2 

7620 Lemvig 


Torsdag den 9. september kl. 11-15: 

Egtved Varmeværk 

Lergårdvej 9 

6040 Egtved


Tilmelding: Skriv til Anita på ans@dfp.dk eller til Mette på mv@dfp.dk

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma