DFP - Referencer - Produktionsanlæg

Produktionsanlæg

Vestervig Fjernvarme - nyt fliskedelanlæg inkl. røggaskondensering

Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. har etableret et nyt fliskedelanlæg på 3,5 MW inkl. røggaskondensering.


Fliskedelanlægget er etableret i ny bygning i forlængelse af eksisterende ...

Lemvig Biogas – projektforslag iht. Varmeforsyningsloven

DFP har udarbejdet to projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen.

 

Projektforslag 1 omhandler gylleseparator, 3 stk. gylletanke, plansilo og ny b...

Sønderborg Fjernvarme - nyt flisfyret hedtvandsanlæg som drivenergianlæg for absorptionsvarmepumper til geotermianlæg

Sønderborg Fjernvarme har etableret et flisfyret hedtvandsanlæg som drivenergianlæg for absorptionsvarmepumper til geotermianlægget.

Kedelanlægget består af 2 x 10 MW hedtvandskedle...

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk - nyt flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk A.m.b.a. har etableret et 3,5 MW flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering samt 1.200 m3 akkumuleringstank.


Fliskedlen er opført i tilbygning...

Brande Fjernvarme - nyt flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering

Brande Fjernvarme A.m.b.a. har etableret et 3,25 MW flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering.


Fliskedlen er opført i ny central i et industriområde i Brande. Kedelanlægget e...

Vinderup Varmeværk – Biogasmotor og varmepumpe

Vinderup Varmeværk A.m.b.a. har etableret en 7,1 MW biogasmotor med varmepumpe. Biogassen leveres af Maabjerg BioEnergy i Holstebro ved et tryk på 250 mbar. Varmen produceret på biogas dæ...

Vejby-Tisvilde Fjernvarme – nyt solvarmeanlæg
Vejby-Tisvilde Fjernvarme har etableret 8.000 m2 solvarmepaneler, maskinbygning og 2.000 m3 akkumuleringstank. Solfangerne monteres på punktfundament. Anlægget kan levere ca. 23,5 % af værke...
Sandved – Tornemark KV – nyt solvarmeanlæg
Sandved – Tornemark Kraftvarmeværk har etableret 3.800 m2 solvarmepaneler, maskinbygning. Solfangerne er monteret på fundaments blokke. Anlægget kan levere ca. 23 % af værkets samlede varmeb...
Gørding Varmeværk – nyt solvarmeanlæg
Gørding Varmeværk har i 2012 etableret 7.400 m2 solvarmepaneler og maskinbygning. I 2014/2015 er det planlagt at udvide anlægget med 2.600 m2 solfangere. Det samlede anlæg kan levere ca. 24,...
Brande Fjernvarme - ny akkumuleringstank
I forbindelse med opførelsen af det nye flisværk er der etableret en 4.000 m3 akkumuleringstank....
Ry Varmeværk - ny akkumuleringstank
Ry Varmeværk har etableret en ny 1.500 m3 akkumuleringstank. Akkumuleringstanken er etableret som tryktank....
Vejby-Tisvilde Kraftvarmeværk - ny akkumuleringstank
I forbindelse med opførelsen af et 8.000 m2 solvarmeanlæg blev der etableret en 2.000 m3 akkumuleringstank....
Høng Varmeværk – ny akkumuleringstank
I forbindelse med etablering af en ny halmkedel, blev der etableret en 2.000 m3 akkumuleringstank + 200 m3 hydrofor. Akkumuleringstanken er etableret som tryktank....
Grenaa Varmeværk – ny akkumuleringstank
I forbindelse med opførelsen af et 12.000 m2 solvarmeanlæg etableres der en 2.000 m3 akkumuleringstank....
Rejsby Kraftvarmeværk - nyt biomasseanlæg

Rejsby Kraftvarmeværk er blandt de 35 nødlidende barmarksværker der fik tilladelse til at opføre et op til 1 MW biomasseanlæg. Rejsby KV indviede det nye biomasseværk (Justsen Energitekni...

Forrige 1 2 3 Næste

BRUG OS TIL ...

Dataindsamling
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . Fax 75 56 66 17
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma