DFP - Referencer - Produktionsanlæg

Produktionsanlæg

Brøns Kraftvarmeværk – nyt biomasseanlæg

Brøns Kraftvarmeværk er blandt de 35 nødlidende barmarksværker der fik tilladelse til at opføre et op til 1 MW biomasseanlæg. Brøns KV indviede det nye biomasseværk (Justsen Energiteknik ...

Øster Hurup KV - nyt halmværk

Øster Hurup Kraftvarmeværk er blandt de 35 nødlidende barmarksværker, der fik tilladelse til at opføre et op til 1 MW biomasseanlæg. Øster Hurup KV indviede det nye halmværk (LIN-KA Energ...

Helsinge Fjernvarme - ny 2.500 m3 akkumuleringstank

Helsinge Fjernvarme - ny 2.500 m3 akkumuleringstank

...
Hvidebæk Fjernvarmeforsyning - nyt posefilter

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning - nyt posefilter

...
Tørring Kraftvarmeværk - ny 625 m3 akkumuleringstank

Tørring Kraftvarmeværk - ny 625 m3 akkumuleringstank

...
Hals Fjernvarme - ny oliekedelcentral

Projektet omfatter opførelse af en ny bygning på 150 m2 for installation af en ny oliefyret varmekedel på 10 MW, en 50.000 l olietank samt en skorsten på 15 m.

 

...
Græsted Fjernvarme - nyt flis- og oliekedelanlæg

Projektet omfatter etablering af nyt 4,7 MW fliskedelanlæg i eksisterende kedelbygning, etablering af ny 140 m2 oliekedelcentral, ny 5 MW oliekedel samt flytning af eksisterende oliekedel...

Skanderborg Fjernvarme - nyt fliskedelanlæg

Projektet omhandler ny fliskedelcentral, to 10 MW fliskedler med røggaskondensering og tilhørende flislager samt ny 4.000 m3 akkumuleringstank.

...
Hovedgård Fjernvarmeværk - nyt fliskedelanlæg

Projektet omfatter etablering af nyt 4,9 MW kondenserende fliskedelanlæg i ny 200 m2 kedelbygning.

...
Høng Varmeværk - ny 7,5 MW kondenserende halmkedel + akkumuleringstank

Høng Varmeværk - ny 7,5 MW kondenserende halmkedel + akkumuleringstank

...
Sæby Varmeværk - etablering af solvarme

Sæby Varmeværk har etableret 11.866 m² solfanger paneler. Solfangerne er opsat på traditionel fundaments blokke ved siden af varmeværket.

 

...
Broager Fjernvarmeselskab - etablering af solvarme

Der er etableret 9.988 m² solfanger ved Broager Fjernvarmeselskab i 2009. Anlægget er det første i Danmark opsat på punktfundament ca. 800 m fra værket. Anlægget kan levere ca. 21 % af væ...

Tørring Kraftvarmeværk - etablering af solvarme

Der er etableret 7.284 m² solfanger ved Tørring Kraftvarmeværk i 2009. Anlægget er opsat på traditionelle fundaments blokke ca. 600 m fra værket. Anlægget kan levere ca. 12 % af værkets s...

Forrige 1 2 3

BRUG OS TIL ...

Dataindsamling
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk . Fax 75 56 66 17
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma