Nu forsynes Lomborg med grøn varme

Lemvig Varmeværk har etableret en 8,5 km lang transmissionsledning til Ramme Varmeværk. 








Da sammenlægningsplanerne mellem Lemvig Varmeværk og Ramme Varmeværk kom på dagsordenen, blev forsyningen til Lomborg en mulighed.


Lomborg ligger 5 km sydvest for Lemvig og 3 km øst for Ramme.

Husene i Lomborg havde ikke kollektiv varmeforsyning, men var individuelt opvarmet med fast brændsel, olie eller elvarme.


Grundet en høj tilkendegivelse fra husstandene, blev Lomborg tilsluttet fjernvarme. Tilslutningsprocenten endte på 85%.


Indledningsvis hjalp DFP, med at analysere muligheder og økonomi, ved fjernvarmeforsyning af Lomborg.


Desuden benyttede Lemvig Varmeværk, DFP som rådgiver på projektet, hvor fokus har været at komme godt i mål med alle processer fra:

 • Planlægning
 • Projektering
 • Udbud
 • Kontrahering
 • Tilsyn


DFP har stået for byggeledelse af anlægsarbejdet på den 8,5 km lange transmissionsledning i dimensionen Ø114 twin og Ø139 twin.


Forud for anlægsarbejdet blev tracéet screenet for fortidsminder, af det kulturhistoriske museum.


DFP varetager pt. ledningsregistrering af Ramme by i forsyningsGIS, med data fra drone.


Opførelsesår: 2019

Bygherre: Lemvig Varmeværk A.m.b.a.
Ingeniøropgaver: Totalrådgivning og bygherretilsyn


DFP -print- Fotograf Per Bille-5722

DFP -print- Fotograf Per Bille-5624

Vidste du at:
 • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
   
 • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

 • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

 • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma