Vinderup Varmeværk udvidede produktionen med en 15 MW elkedel

DFP har rådgivet Vinderup Varmeværk i forbindelse med etablering af 15 MW elkedel til fjernvarmeproduktion
Vinderup Varmeværk anvendte før projektet biogas og naturgas som brændsel, deres varmeproduktion skete via en biogasmotor samt gasmotorer og gaskedler i Vinderup og Sevel.


Varmeproduktion fra elkedlen har erstattet varmeproduktion fra naturgaskedlerne. Elkedlen blev koblet til det eksisterende anlæg. Desuden blev der etableret en ny akkumuleringstank.


Elkedler er del af den grønne omstilling, der er god synergi mellem vindmølleenergi og elektrificering af varmeproduktion. Elkedler giver stor ned-reguleringskapacitet, da de hurtigt kan tændes og trække en stor effekt, når der er overskud af elproduktion.


Elkedlen blev installeret i det eksisterende varmeværk.


DFP har rådgivet værket med:

·         Strategi

·         Projektforslag

·         Myndighedsbehandling

·         Udbud

·         Kontrakter

·         Anlæg og aflevering


Opførelsesår: 2017-18

Bygherre: Vinderup Varmeværk A.m.b.a.
Ingeniøropgaver: Totalrådgivning og bygherretilsyn


DFP -web- Fotograf Per Bille-5429

DFP -web- Fotograf Per Bille-5435

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma