Brøns Kraftvarmeværk – nyt biomasseanlæg

Brøns Kraftvarmeværk er blandt de 35 nødlidende barmarksværker der fik tilladelse til at opføre et op til 1 MW biomasseanlæg. Brøns KV indviede det nye biomasseværk (Justsen Energiteknik A/S) til fyring med tørt træflis eller træpiller i maj 2013.


Etableringen af det nye biomasseværk har medført, at Brøns KV har sænket varmeprisen i Brøns.

Opførelsesår: 2013
Anlægssum: 3,5 mio. kr.
Bygherre: Brøns Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Ingeniøropgaver: Bygherrerådgivning og myndighedsbehandling
Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma