Hanstholm Varmeværk – 6,1 MW flisfyret kedelcentral med røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe

Hanstholm Varmeværk etablerer et 6,1 MW flisfyret kedelanlæg (hedtvand) inkl. røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe. Værket bestykkes endvidere med nødstrømsanlæg samt anlæg for kondensatrensning.

 

Varmeværket har hidtil produceret varme på bioolie og usikkerheden ift. fremtidige afgifter på bioolie har været et af incitamenterne for, at etablere fliskedelanlægget og dermed sikre en lav og stabil varmeproduktionspris.
 

Fliskedelanlægget opføres i en ny kedelcentral og placeres i et industriområde i den østlige del af Hanstholm. Centralen placeres i umiddelbar nærhed af værkets naturgasbaseret kraftvarmeværk andre centraler og giver derfor gode muligheder ift. både varmedistribution samt tilkørsel af flis.
 

Hanstholm Varmeværk aftager i dag overskudsvarme fra fiskeindustrien i Hanstholm, og det nye kedelanlæg skal sammen med værkets eksisterende produktionsanlæg dække det resterende varmebehov i byen.
 

Opførelsesår: 2014-2015
Anlægssum: ca. 30 mio. kr.
Bygherre: Hanstholm Varmeværk A.m.b.a.
Ingeniøropgaver: Strategi, Projektforslag, Udbud, Kontrahering, Miljøansøgning, Tilsyn mv.

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma