Mørkøv Varmeværk – Ny 1 MW biomassekedel

Mørkøv Varmeværk er blandt de decentrale kraftvarmeværker, der har fået mulighed for at etablere en 1 MW biomassekedel.


Biomassekedelcentralen placeres ved eksisterende kraftvarmeværk.

 
Bygning og maskinanlæg er udbudt i totalentreprise. Biomassekedelcentralen etableres i 2015 og idriftsættes til fyringssæsonen 2015/2016. Anlægget kan benytte tørt træflis og træpiller som brændsel.
 

Varmeproduktionen på biomassekedlen vil dække 60 – 70 % af Mørkøv Varmeværks samlede varmebehov.


DFP bistår Mørkøv Varmeværk med følgende opgaver:


• Bygherrerådgivning og strategi
• Myndighedsbehandling
• Udbud af bygning og maskinanlæg i totalentreprise
• Kontrahering
• Projektopfølgning i anlægsperioden


2015-12-14 12.28.22

IMG_3734b

IMG_3743

IMG_3757

Vidste du at:
  • DFP arbejder udelukkende med fjernvarmeprojekter. Mød vores medarbejder
     
  • DFP har gjort en mand i Brande      meget glad. Læs om projektet i vores casestories. Læs mere

 

  • DFP tilbyder vidensdeling med eksempelvis studerende og andre interessenter

 

  • DFP er varmeværkernes eget   rådgivende ingeniørfirma
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma