Ønsker værket sparring til......

  • Budget- og driftsberegninger med forslag til driftsoptimering samt budget- og driftskontrol
  • En vurdering af serviceaftaler og forsikringsforhold
  • En vurdering miljøforhold og miljøgodkendelser
  • Forslag til revision af miljøgodkendelsen
  • Bisidder ved forhandlinger med myndigheder, el- og gasselskaber eller leverandører
  • Forslag til revision af vedtægter, leveringsbestemmelser og tariffer

- så er DFP en erfaren partner, der er værd at ringe til.

 

Vi kommer gerne til et møde, når driftsleder og bestyrelse har tid - også uden for normal arbejdstid.

 

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma