Vision og Mission

Vision

Vi tror på...


Rådgivning der omfatter hele fjernvarmevirksomheden, giver særlig værdi

for kunderne.


Mission

Vi lover at...


- DFP vil levere rådgivning baseret på nyeste viden og nyeste teknologi


- Vores placering i Fjernvarmens hus udnytte bedst muligt


- Vi tiltrækker medarbejdere der skaber værdi, når vi rådgiver til hele

  fjernvarmevirksomheden


- Vi udvikler alliancer og samarbejdsrelationer

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma