Vi giver råd om fremtiden

Går I med overvejelser om hvordan I kan fremtidssikre værket i forhold til nye krav og muligheder? Har I planer om at udvide jeres forsyningsområde eller omlægge produktionen? Eller har I en anden udfordring, I søger assistance til?

 

Det er der, I kan få glæde af os. Hos DFP beskæftiger vi os udelukkende med de forskellige udfordringer, varmeværkerne måtte have. Vi kender rammerne, teknikken og myndighedernes krav til processen. Og vi har erfaringen i at styre projektet, så både tid og økonomi holder sig til aftalerne.


 


DFP - web - Fotograf Per Bille-9596


LI-In-Bug Følg os på LinkedIn

Brug os til ...
  • strategisk sparring
  • faglig kvalitetssikring af alle fjernvarmeprojekter
  • at sikre, I overholder lovgivning, frister og anden formalia
  • udarbejdelse af projekter
  • udbuds- og projektstyring
  • at indhente og kontrollere priser
  • at skrive og kvalitetssikre kontrakter
  • at styre anlægsfasen

Udbud og anlaeg

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma