Andelshavere i DFP

DFP er et andelsselskab og ejes af 100 andelshavere.

 

Den samlede oversigt over andelshaverne pr. 4. februar 2021 kan ses her.

 


Danmark åbner i stigende grad, og derfor vil vi gerne benytte lejligheden til atkomme ud i sommerlandet. 
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma