Historie


DFP har i over 30 år ydet rådgivning til fjernvarmebranchen samt private og offentlige instanser


Historie 

 

Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) blev stiftet den 7. november 1990 og opstod ud af et ønske om at rådgive fjernvarmeselskaber og kommuner i Danmark om etableringen af decentrale kraftvarmeværker.

Dengang gik selskabet under navnet Dansk Fjernvarmes Decentrale Kraft/Varme Selskab A.m.b.a. (DFDK) og var både et rådgivnings- og handelsfirma. Det ændrede sig dog i 2000, hvor man skiftede navn til DFP og overgik til udelukkende at være rådgivende ingeniører.

I 2005 havde DFP været en enkeltmandsvirksomhed igennem 15 år, men man ønskede at udvikle selskabet med flere ansatte og kompetencer. Derfor blev Viktor Jensen ansat som direktør, og man lagde en strategi for et tættere samarbejde med Dansk Fjernvarme. I den forbindelse flyttede DFP desuden ind i Fjernvarmens Hus, hvor man også hører til i dag.

Den nye strategi satte skub i udviklingen, og siden 2005 er DFP vokset støt. Vi har med tiden udviklet os fra et enkeltmandsforetagende til et vidtfavnende rådgivningsfirma, som tager stadig flere opgaver ind fra den danske fjernvarmebranche.

Vi er i gennemsnit vokset med én medarbejder om året siden 2005, indtil udviklingen for alvor tog fart i 2021. I forbindelse med den grønne omstilling er branchens behov for rådgivning nemlig steget enormt – og det behov ønsker vi at understøtte.

I dag er vi derfor 22 medarbejdere, som tilsammen besidder en bred vifte af rådgivningskompetencer indenfor fjernvarmeprojekter. Og fordi vi netop er specialiseret i fjernvarme, har vi en unik indsigt i branchen og kan hjælpe vores kunder og andelshavere med næsten enhver rådgivningsopgave – uanset størrelsen.