Andelshavere


DFP er et andelsselskab og ejes af 100 andelshavere.

Den samlede oversigt over andelshaverne pr. 4. februar 2021 kan ses herunder