Bestyrelsen for selskabet består af:

 Carl Hellmers    Direktør, Fredericia Fjernvarme (formand)
 Søren Gertsen Direktør, Grenaa Varmeværk (næstformand)
 Karsten Godiksen Direktør, Ringe Fjernvarme
 Lars M. Bjørnkjær Direktør, Kjellerup Fjernvarme
 Henrik Rohde Driftschef, Høng Varmeværk
 Niels Larsen

 Direktør, Forening Decentral Energi

 Allan Pedersen Driftsleder, Haslev Fjernvarme

 

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma