Thorsø Fjernvarmeværk - udarbejdelse af Almindelige- og Tekniske leveringsbestemmelser

Med udgangspunkt i Thorsø Fjernvarmeværks eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og ...

Skjern Fjernvarme - Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse
Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse omhandler etablering af nyt 5,5 MW kondenserende fliskedelanlæg med mulighed for etablering af varmepumpe....
Hals Fjernvarme - Miljøgodkendelse af eksisterende værk og nyt halmkedelanlæg
Revision af eksisterende miljøgodkendelse i forbindelse med etablering af nyt 4 MW halmkedelanlæg....
Fredericia Fjernvarme - Revision af miljøgodkendelse på Indre Ringvej Central
Miljøgodkendelsen er revideret i forbindelse med etablering af to nye 10 MW oliefyrede kedler....
Aars Fjernvarme - udarbejdelse af Tekniske leveringsbestemmelser

Med udgangspunkt i Aars Fjernvarmes eksisterende tekniske leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – ...

Arden Varmeværk - udarbejdelse af Almindelige- og Tekniske leveringsbestemmelser

Med udgangspunkt i Arden Varmeværks eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Teknis...

Ry Varmeværk - Miljøgodkendelse af eksisterende værk og nyt fliskedelanlæg med absorptionsvarmepumpe
Miljøgodkendelsen omfatter eksisterende værk samt nyt fliskedelanlæg med røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe....
Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. - udbud af fjernvarmemålere samt fjernaflæsningssystem

Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. besluttede i 2013 at udskifte ca. 7.000 varmemålere og ombygge ca. 2.200 eksisterende nyere målere og samtidig etablere et komplet fjernaflæsningssystem m...

Ulsted Varmeværk - Miljøgodkendelse af nyt halmfyret varmeværk
Miljøgodkendelsen omfatter godkendelse af nyt 3,6 MW halmkedelanlæg placeret i en ny varmecentral ved siden af eksisterende varmeværk....
Grenaa Varmeværk - Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendetgøerlsen
Projektforslaget omhandler konvertering af affaldsforbrændingen i Grenaa til flisfyret biomasseværk ...
Roskilde Forsyning A/S - udbud vand- og fjernvarmemålere samt fjernaflæsningssystem

Roskilde Forsyning A/S besluttede i 2012 at udskifte alle ca. 12.400 vandmålere og ca. 7.400 fjernvarmemålere og samtidig etablere et komplet fjernaflæsningssystem med tilhørende database...

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. – udbud af målerudskiftning

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. udbød i 2012 indkøb af nye målere og etablering af fjernaflæsningssystem. Fjernaflæsningssystemet blev etableret i foråret 2013 og i forlængelse heraf skull...

Grindsted El og Varmeværk - hydraulisk analyse af ledningsnet
Der er anvendt DFF-EDBs ledningsregistrerings- og beregningsprogram MAP for analyse af ledningsnettet med henblik på optimering af eksisterende ledningsnet ved ledningsrenovering, overblik o...
Kalundborg Forsyning A/S - udarbejdelse af Almindelige- og Tekniske leveringsbestemmelser

Med udgangspunkt i Kalundborg Forsynings eksisterende leveringsbestemmelser er disse blevet opdateret, således at de følger Dansk Fjernvarmes Vejledninger for Almindelige – og Tekniske le...

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a – udbud af målere og fjernaflæsningssystem

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. besluttede i 2012 at udskifte alle ca. 7.500 fjernvarmemålere og samtidig etablere et komplet fjernaflæsningssystem.


Fredericia Fjernvarme fores...

1 2 3 Næste
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma