Nyt varmeværk i Kjellerup
Kjellerup Fjernvarme opfører nyt 13 MW flisfyret varmeværk
 ...
Mørkøv Varmeværk – Ny 1 MW biomassekedel

Mørkøv Varmeværk er blandt de decentrale kraftvarmeværker, der har fået mulighed for at etablere en 1 MW biomassekedel.


Biomassekedelcentralen placeres ved eksisterende kraftva...

Hanstholm Varmeværk – 6,1 MW flisfyret kedelcentral med røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe

Hanstholm Varmeværk etablerer et 6,1 MW flisfyret kedelanlæg (hedtvand) inkl. røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe. Værket bestykkes endvidere med nødstrømsanlæg samt anlæg for kon...

Skjern Fjernvarme - 5,5 MW flisfyret kedelcentral med røggaskondensering

Skjern Fjernvarme etablerer et 5,5 MW flisfyret kedelanlæg inkl. røggaskondensering. Værket bestykkes endvidere med nødstrømsanlæg samt anlæg for kondensatrensning.

...
Ry Varmeværk - nyt flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering

Ry Varmeværk A.m.b.a. etablerer et 10 MW flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering.


Investeringen er nødvendiggjort i kraft af utidssvarende træpillekedler (ombyggede kulkedl...

Vestervig Fjernvarme - nyt fliskedelanlæg inkl. røggaskondensering

Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. har etableret et nyt fliskedelanlæg på 3,5 MW inkl. røggaskondensering.


Fliskedelanlægget er etableret i ny bygning i forlængelse af eksisterende ...

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk - nyt flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering

Svebølle-Viskinge Fjernvarmeværk A.m.b.a. har etableret et 3,5 MW flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering samt 1.200 m3 akkumuleringstank.


Fliskedlen er opført i tilbygning...

Brande Fjernvarme - nyt flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering

Brande Fjernvarme A.m.b.a. har etableret et 3,25 MW flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering.


Fliskedlen er opført i ny central i et industriområde i Brande. Kedelanlægget e...

Rejsby Kraftvarmeværk - nyt biomasseanlæg

Rejsby Kraftvarmeværk er blandt de 35 nødlidende barmarksværker der fik tilladelse til at opføre et op til 1 MW biomasseanlæg. Rejsby KV indviede det nye biomasseværk (Justsen Energitekni...

Brøns Kraftvarmeværk – nyt biomasseanlæg

Brøns Kraftvarmeværk er blandt de 35 nødlidende barmarksværker der fik tilladelse til at opføre et op til 1 MW biomasseanlæg. Brøns KV indviede det nye biomasseværk (Justsen Energiteknik ...

Skanderborg Fjernvarme - nyt fliskedelanlæg

Projektet omhandler ny fliskedelcentral, to 10 MW fliskedler med røggaskondensering og tilhørende flislager samt ny 4.000 m3 akkumuleringstank.

...
Hovedgård Fjernvarmeværk - nyt fliskedelanlæg

Projektet omfatter etablering af nyt 4,9 MW kondenserende fliskedelanlæg i ny 200 m2 kedelbygning.

...
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma