Forretningsgrundlag for DFP

DFP er fjernvarmeværkernes eget rådgivningsselskab, der i tæt samarbejde med kunderne udvikler og leverer konkurrencedygtige og altid opdaterede ydelser til fremme af optimale fjernvarmeleverancer.

 

Rådgivningen og udviklingen omfatter alle forhold til fremme af optimale fjernvarmeleverancer såsom:

 

 • Produktionsanlæg til varme og kraftvarme
 • Brændselskøb og varmekøb
 • Transmissions- og distributionsanlæg
 • Kundeinstallationer og kundekomfort
 • Myndighedsrelationer og -krav
 • Anlægs- og driftsoptimering
 • Effektivisering
 • Energispareaktiviteter
 • Kontrahering med leverandører, entreprenører og forsikring m.fl.
 • Drifts- og vagtsamarbejde samt administrativt samarbejde og outsourcing
 • Rationel tarifering og udformning af leveringsbestemmelser
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma