Nyt halmanlæg til reduktion af varmeproduktionsprisen
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk har etableret et biomassefyret anlæg på 1 MW, med årlig ydelse på 8.000 MWh....
Hals Fjernvarme – 4 MW halmkedelcentral

Hals Fjernvarme etablerer et 4 MW halmfyret kedelanlæg.

Begrundelsen for investeringen er, at den nuværende halmkedel på 2,7 MW er ca. 30 år gammel og udtjent.


...
Ulsted Varmeværk - nyt halmkedelanlæg

Ulsted Varmeværk A.m.b.a. har etableret et 3,5 MW halmkedelanlæg. Investeringen var nødvendiggjort i kraft af utidssvarende træpillekedler, der stod foran en omfattende renovering.

...

Øster Hurup KV - nyt halmværk

Øster Hurup Kraftvarmeværk er blandt de 35 nødlidende barmarksværker, der fik tilladelse til at opføre et op til 1 MW biomasseanlæg. Øster Hurup KV indviede det nye halmværk (LIN-KA Energ...

Høng Varmeværk - ny 7,5 MW kondenserende halmkedel + akkumuleringstank

Høng Varmeværk - ny 7,5 MW kondenserende halmkedel + akkumuleringstank

...
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma