Historie

Selskabet blev stiftet den 7. november 1990 under navnet Dansk Fjernvarmes Decentrale Kraft/Varme Selskab A.m.b.a. (DFDK).


Selskabets formål var at skaffe de danske fjernvarmeforbrugere billigst mulig energi ved at bistå fjernvarmeværker og kommuner ved etablering af decentrale kraftvarmeværker. Herudover skulle selskabet forestå/formidle indkøb af komponenter samt forestå/formidle finansiering for værkerne i forbindelse med etablering af de nye kraftvarmeanlæg.


I 2000 skiftede selskabet navn til Dansk Fjernvarmes Projektselskab og formålsparagraffen blev i den forbindelse ændret, således at selskabet nu skulle operere som et rent rådgivende ingeniørfirma og ikke længere være både et ingeniør- og handelsfirma.


I perioden 2000 – 2005 havde selskabet ikke den store udvikling. I 2005 blev Viktor Jensen ansat som direktør og fra bestyrelsen og den nye direktørs side blev der valgt den strategi, at der skulle være et tættere forhold mellem DFP og Dansk Fjernvarme, og at DFP skulle flytte ind i det nye Fjernvarmens hus.


Siden 2005 har selskabet haft en meget positiv udvikling og vi er nu 16 ansatte, der repræsenterer et meget bredt udsnit af kompetencer. Dermed kan vi servicere værkerne på alle niveauer, og på alle de projektmæssige udfordringer et værk kan stå overfor.


Vi ser på ingen måde at udviklingen er stoppet med de 16 personer vi nu er ansat, og DFP glæder sig til at fortsætte udviklingen og servicere fjernvarmebranchen med seriøs og kompetent rådgivning i mange år fremover.

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma