Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. - udbud af fjernvarmemålere samt fjernaflæsningssystem

Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. besluttede i 2013 at udskifte ca. 7.000 varmemålere og ombygge ca. 2.200 eksisterende nyere målere og samtidig etablere et komplet fjernaflæsningssystem m...

Roskilde Forsyning A/S - udbud vand- og fjernvarmemålere samt fjernaflæsningssystem

Roskilde Forsyning A/S besluttede i 2012 at udskifte alle ca. 12.400 vandmålere og ca. 7.400 fjernvarmemålere og samtidig etablere et komplet fjernaflæsningssystem med tilhørende database...

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. – udbud af målerudskiftning

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. udbød i 2012 indkøb af nye målere og etablering af fjernaflæsningssystem. Fjernaflæsningssystemet blev etableret i foråret 2013 og i forlængelse heraf skull...

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a – udbud af målere og fjernaflæsningssystem

Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. besluttede i 2012 at udskifte alle ca. 7.500 fjernvarmemålere og samtidig etablere et komplet fjernaflæsningssystem.


Fredericia Fjernvarme fores...

Fredericia Fjernvarme - rammeudbud for målerudskiftninger
Rammeudbuddet omfatter udskiftning af ca. 1.000 energimålere i størrelser fra 1,0 til 10 m3 i forskellige typer bygninger, såsom parcelhuse, etageboliger, kontorer, industri mm....
BRUG OS TIL ...


Dataindsamling

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma