Produktionsanlæg

Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk udvider produktionen med et solvarmeanlæg.
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk har etableret et solvarmeanlæg på 8.500 m2....
Nyt halmanlæg til reduktion af varmeproduktionsprisen
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk har etableret et biomassefyret anlæg på 1 MW, med årlig ydelse på 8.000 MWh....
Vinderup Varmeværk udvidede produktionen med en 15 MW elkedel
DFP har rådgivet Vinderup Varmeværk i forbindelse med etablering af 15 MW elkedel til fjernvarmeproduktion...
Grøn varme til fællesskabet

Hedensted Fjernvarme forsyner nu også Juelsminde med varme.

Varmepumpeanlæg til 33 andelsboliger 

...
Nyt varmeværk i Kjellerup
Kjellerup Fjernvarme opfører nyt 13 MW flisfyret varmeværk
 ...
Skjern Fjernvarme

Projekt-, Spids- og reservelast kedler

 ...
Mørkøv Varmeværk – Ny 1 MW biomassekedel

Mørkøv Varmeværk er blandt de decentrale kraftvarmeværker, der har fået mulighed for at etablere en 1 MW biomassekedel.


Biomassekedelcentralen placeres ved eksisterende kraftva...

Hanstholm Varmeværk – 6,1 MW flisfyret kedelcentral med røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe

Hanstholm Varmeværk etablerer et 6,1 MW flisfyret kedelanlæg (hedtvand) inkl. røggaskondensering og absorptionsvarmepumpe. Værket bestykkes endvidere med nødstrømsanlæg samt anlæg for kon...

Hals Fjernvarme – 4 MW halmkedelcentral

Hals Fjernvarme etablerer et 4 MW halmfyret kedelanlæg.

Begrundelsen for investeringen er, at den nuværende halmkedel på 2,7 MW er ca. 30 år gammel og udtjent.


...
Skjern Fjernvarme - 5,5 MW flisfyret kedelcentral med røggaskondensering

Skjern Fjernvarme etablerer et 5,5 MW flisfyret kedelanlæg inkl. røggaskondensering. Værket bestykkes endvidere med nødstrømsanlæg samt anlæg for kondensatrensning.

...
Grenaa Varmeværk - solvarmeanlæg

Grenaa Varmeværk etablerer 12.000 m2 solvarmeanlæg. DFP har forestået strategioplæg, myndighedsbehandling, udbud, tilsyn og byggeledelse.
 

Anlægsarbejderne påbegyndt...

Spjald Fjernvarme– og Vandværk – Ny biogasmotor

DFP har udarbejdet projektforslag for etablering af ny biogasmotor på Spjald Fjernvarme- og Vandværk.
Fjernvarmeværket skal aftage biogas fra det endnu ikke etablerede Viftrup Biogas....

Ry Varmeværk - nyt flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering

Ry Varmeværk A.m.b.a. etablerer et 10 MW flisfyret kedelanlæg med røggaskondensering.


Investeringen er nødvendiggjort i kraft af utidssvarende træpillekedler (ombyggede kulkedl...

Kjellerup Fjernvarme - ny akkumuleringstank
Kjellerup Fjernvarme har etableret en ny 2.000 m3 akkumuleringstank. Akkumuleringstanken er delvist nedgravet, for at overholde en maksimal højde på 10 m....
Ulsted Varmeværk - nyt halmkedelanlæg

Ulsted Varmeværk A.m.b.a. har etableret et 3,5 MW halmkedelanlæg. Investeringen var nødvendiggjort i kraft af utidssvarende træpillekedler, der stod foran en omfattende renovering.

...

1 2 3 Næste

BRUG OS TIL ...

Dataindsamling
Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma