Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk udvider produktionen med et solvarmeanlæg.
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk har etableret et solvarmeanlæg på 8.500 m2....
Grenaa Varmeværk - solvarmeanlæg

Grenaa Varmeværk etablerer 12.000 m2 solvarmeanlæg. DFP har forestået strategioplæg, myndighedsbehandling, udbud, tilsyn og byggeledelse.
 

Anlægsarbejderne påbegyndt...

Vejby-Tisvilde Fjernvarme – nyt solvarmeanlæg
Vejby-Tisvilde Fjernvarme har etableret 8.000 m2 solvarmepaneler, maskinbygning og 2.000 m3 akkumuleringstank. Solfangerne monteres på punktfundament. Anlægget kan levere ca. 23,5 % af værke...
Sandved – Tornemark KV – nyt solvarmeanlæg
Sandved – Tornemark Kraftvarmeværk har etableret 3.800 m2 solvarmepaneler, maskinbygning. Solfangerne er monteret på fundaments blokke. Anlægget kan levere ca. 23 % af værkets samlede varmeb...
Gørding Varmeværk – nyt solvarmeanlæg
Gørding Varmeværk har i 2012 etableret 7.400 m2 solvarmepaneler og maskinbygning. I 2014/2015 er det planlagt at udvide anlægget med 2.600 m2 solfangere. Det samlede anlæg kan levere ca. 24,...
Sæby Varmeværk - etablering af solvarme

Sæby Varmeværk har etableret 11.866 m² solfanger paneler. Solfangerne er opsat på traditionel fundaments blokke ved siden af varmeværket.

 

...
Broager Fjernvarmeselskab - etablering af solvarme

Der er etableret 9.988 m² solfanger ved Broager Fjernvarmeselskab i 2009. Anlægget er det første i Danmark opsat på punktfundament ca. 800 m fra værket. Anlægget kan levere ca. 21 % af væ...

Tørring Kraftvarmeværk - etablering af solvarme

Der er etableret 7.284 m² solfanger ved Tørring Kraftvarmeværk i 2009. Anlægget er opsat på traditionelle fundaments blokke ca. 600 m fra værket. Anlægget kan levere ca. 12 % af værkets s...

Merkurvej 7 . 6000 Kolding . Tlf. 76 30 80 00 . www.dfp.dk
DFP Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma